Vodilni partner projekta H2GREENTECH, ki traja od 01. 03. 2020 – 31. 08. 2022, je postal član SIS – EGIZ, Kemijski inštitut.

Glavni cilj H2GreenTECH je okrepiti regionalno sodelovanje na področju vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, R&R centrov in visokošolskim izobraževanjem. Projekt čezmejni izziv razdrobljenosti in velik potencial razvoja in raziskav vodikovih tehnologij v prometu na programskem področju naslavlja s tremi specifičnimi cilji:

  1. Izboljšati dostop in rabo raziskovalne infrastrukture vodikovih tehnologij v Sloveniji in Avstriji z vzpostavitvijo enotne vstopne točke HYDROGEN CENTER za podjetja, raziskovalce in študente, z jasno strategijo delovanja in akcijskim načrtom do leta 2025.
  2. Krepiti kompetence podjetij, R&R centrov in visokošolskih izobraževalnih središč z izvajanjem skupnih čezmejnih projektov R&R vodikovih tehnologij v okviru vzpostavitve treh demonstracijskih modelov za praktičen prikaz razvitih prototipov in izobraževalnega modula.
  3. Izboljšati čezmejno sodelovanje med raziskovalnimi inštituti, podjetji in javnimi upravami z razvojem Akcijskega načrta za spodbujanje nizkoogljične tehnologije v Sloveniji in Avstriji z zavezo k izvajanju načrta in diseminacije.

Projekt sloni na vsebinskem bottom up pristopu, edinim uspešnim z dolgoročnimi učinki. Izboljšana inovacijska kapaciteta vseh deležnikov prispeva k večji konkurenčnosti za programsko območje pomembne vodikove tehnologije.