Koordinatorji vseh SRIP-ov in horizontale IKT so pripravili predloge, ki bi pomagali članom SRIP-ov pri sprejemanju ukrepov za zmanjševanje posledic pandemije.
Predlogi so bili posredovani na MGRT in SVRK. Razgovori z MGRT, SVRK in MIZŠ se bodo nadaljevali v juniju.

Večna pot 113
1000 Ljubljana

01 4798 008

info@sis-egiz.eu