Z dnem 31. 03. 2020 se je zaključila 2. faza javnega razpisa »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioritetnih področjih pametne specializacije«, SRIP Zdravje – medicina.
V zadnjih mesecih smo se aktivno ukvarjali s pripravo noveliranega akcijskega načrta za 3. fazo javnega razpisa, v katerega smo vključili tudi projekt »Medicinska dolina«.  Rezultatov razpisa še ni.