Greenvizija je projekt, katerega cilj je spodbuditi mlade k iskanju svežih, trajnostnih idej in rešitev, ki bodo podjetjem v pomoč do bolj trajnostnega delovanja in upoštevanja pogledov mladih generacij. Cilj je spodbuditi zelena delovna mesta in oblikovati skupnost, ki jo zanimajo zelene in pametne rešitve za bolj napredno Slovenijo.

V projektu sodelujejo slovenska podjetja, ki se zavedajo sodobnih globalnih trajnostnih izzivov in priložnosti ter mladi, nadobudni vizionarji z zelenimi idejami.

Partnerja dogodka sta tudi člana SIS EGIZ, BTC d.d. in ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja.
Zelene izzive podjetij si lahko ogledate na tej povezavi.

BTC d.d.:
Družba BTC načrtuje in uresničuje trajnostne projekte, pri katerih je poudarek na okoljski in družbeni odgovornosti z vključevanjem segmentov digitalizacije in inoviranja. V okviru poslovne enote za trajnostni razvoj, poimenovane Misija: Zeleno, sledimo naslednjim misijam, ki zadevajo različne trajnostne segmente: 1. Energetska učinkovitost, 2. Trajnostna mobilnost, 3. Ravnanje z odpadki, 4. Ravnanje z vodo, 5. Varnost, 6. Družbena odgovornost in 7. Inovativnost.

ELES, d.o.o.:
Zaveze Evrope in odločitve evropske komisije o razogljičenju družbe v kateri živimo do leta 2050, sprejete v t.i. zelenem dogovoru (EU Green Deal), so postale tudi zaveze Slovenije. Družba ELES postaja v zadnjih letih ambasador inovativnih rešitev za ogljično nevtralnost v energetiki in transportu pri nas, ki se udejanjajo preko različnih projektov doma in v Evropi (https://www.eles.si/mednarodni-projekti).