Odprt je razpis za pilotni projekt na temo Inclusive web accessibility for persons with cognitive disabilities (web inclusiveness: access for all), rok za prijavo je 15. 07. 2020.

Avtizem, disleksija, demenca, učne ovire in kognitivna invalidnost prizadene veliko število državljanov EU.
Digitalna preobrazba družbe in gospodarstva se pospešuje in vse več vidikov našega zasebnega in poklicnega življenja se seli v spletno okolje. O tem priča tudi sedanja pandemija, zato je enak dostop do digitalnega okolja za vse posameznike še toliko bolj pomemben.

Cilj pilotnih projektov v okviru tega razpisa je spodbuditi razvoj orodij, ki podpirajo neodvisen in vključujoč dostop do spletne vsebine in storitev, vključno s potrošniškimi transakcijami, za osebe s kognitivnimi motnjami.

Več informacij o razpisu tukaj.