Omenjeni sporazum je skupni dogovor o prednostnih področjih sodelovanja za obdobje dveh let, ki ga podpišeta minister za zdravje in regionalni direktor SZO.

Prednostna področja sodelovanja so predhodno dogovorjena in so izbrana na podlagi potreb Slovenije ter zasledujejo cilje najpomembnejših sprejetih strateških nacionalnih in mednarodnih dokumentov. Glede na potrebe ali spremenjene okoliščine, se področja lahko kadarkoli v dveletnem obdobju tudi spremenijo oz. dopolnijo.

Dveletni sporazum za obdobje 2020-2021 vsebuje prednostna področja sodelovanja iz naslednjih področij:

  • krepitev zdravstvenega sistema in funkcij javnega zdravja;
  • obvladovanje nalezljivih in nenalezljivih bolezni;
  • obvladovanje odpornosti mikrobov;
  • dostopnost, varnost in kakovost zdravil, cepiv in drugih zdravstvenih tehnologij;
  • enakosti v zdravju, socialne determinante, vlaganje v zdravje, enakost spolov in človekove pravice;
  • zdravstvena pismenost;
  • sodelovanje javnega, zasebnega in nevladnega sektorja in aktivnosti države v mednarodnih mrežah;
  • sodelovanje v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije v 2021.

Vir: Ministrstvo za zdravje