Evropska komisija je objavila javni razpis za sofinanciranje enega raziskovalnega projekta na področju razvoja umetne inteligence za diagnosticiranje in zdravljenje otroškega raka. Rok za prijavo je 18. 08. 2020.

V okviru tega razpisa bo podprt en projekt v vrednosti 1.000.000 EUR, sofinancira se do 75% upravičenih stroškov.

Na razpis se lahko prijavijo neprofitne pravne osebe javnega in zasebnega prava, univerze, raziskovalne institucije in podjetja iz držav članic EU in držav EEA. Zahteva se partnerstvo med najmanj petimi organizacijami iz najmanj treh različnih upravičenih držav.

Več informacij, skupaj z razpisno dokumentacijo tukaj.