22. 07. 2020 je potekal delovni posvet vlade po uspešnem zaključku pogajanj in dodelitvi kar 10,5 milijarde evrov sredstev za Slovenijo.

Največ izpogajanih sredstev bo treba porabiti v naslednjih treh letih. Za leto 2021 je tako predvidenih skupaj več kot 1,5 milijarde evrov, v letu 2022 skoraj 1,4 milijarde, v letu 2023 pa malo manj kot 1,2 milijarde evrov.

Za naslednje leto to pomeni štirikrat več sredstev, kot jih je Slovenija običajno na letni ravni črpala do sedaj. Prav zato, da se ne bi zgodilo enako kot v prejšnjih letih, ko nismo uspeli počrpati niti sredstev, ki so nam bila zagotovljena, je bilo na današnjem posvetu sklenjeno, da bo oblikovana posebna projektna skupina, katere delo bo potekalo predvsem na operativni ravni in jo bo vodila Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Tako bo omenjena skupina odgovorna predvsem za tekoče črpanje sredstev in izvajanje projektov.

Vlada ob tem tudi ugotavlja, da sta trenutno najbolj prioritetni področji zdravstvo in dolgotrajna oskrba starejših, kar vključuje tudi izgradnjo novih DSO ter modernizacijo obstoječih skupaj s kadrovskimi okrepitvami.

Vlada bo v pripravo načrta za okrevanje in odpornost vključila tudi župane in regionalne razvojne agencije, načrt pa namerava obravnavati do konca avgusta.