Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih ciljni skupini mikro, malih in srednje velikih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so stroški zunanjih izvajalcev za naslednje aktivnosti:

AktivnostZnesek pomoči
aVzpostavitev prodaje preko globalnih mednarodnih platform za spletno prodajo (kot npr. za Amazon, Wayfair,…)do vključno 5.000,00 €
bIzdelava video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjemdo vključno 5.000,00 €
cIzdelava digitalnih orodij za konfiguracijo rešitve izbranih izdelkov s strani potencialnega kupca (kot npr. oprema prostora, sestava naprave) v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjemdo vključno 9.999,00 €
dUvrstitev podjetja in njegovih izdelkov/storitev na spletne strani mednarodnih virtualnih showroomov oziroma podjetniških imenikov z virtualnimi/digitalnimi vsebinami (kot npr.: Europages, VirtualExpo ) (stroški paketov)do vključno 8.000,00 €
eOptimizacija spletnih strani in digitalnih prodajnih kanalov, vzpostavitev sistemov merjenja učinkov digitalnih komunikacij in sistemov sledenja potencialnim strankam v okviru digitalnih prodajnih kanalov, vse namenjeno tujim kupcem/tuji poslovni javnostido vključno 5.000,00 €
fIzdelava predstavitvenih e-katalogov v vsaj treh tujih jezikih, vključno s prevajanjemdo vključno 3.000,00 €
gGeneriranje tujih leadov, to je visoko kakovostnih kontaktov potencialnih tujih kupcev in poslovnih partnerjev, preko udeležbe na virtualnem mednarodnem dogodkudo vključno 7.000,00 €
Najnižji možni znesek pomoči (skupaj)3.000,00 €
Najvišji možni znesek pomoči (skupaj)9.999,00 €

Intenzivnost pomoči je do vključno 70 % upravičenih stroškov.

DDV ni upravičen strošek.

Prijavitelj lahko v vlogi navede eno ali več aktivnosti iz zgornje tabele. Pri tem mora prijavitelj upoštevati omejitve iz zgornje tabele za zneske in intenzivnosti pomoči na ravni posamezne aktivnosti in na ravni vseh izbranih aktivnosti skupaj.

Upravičenci neporabljenih sredstev ene aktivnosti ne bodo mogli prenesti na drugo aktivnost.

Prijava

Javni poziv bo odprt do porabe sredstev. Informacija o morebitni predčasni porabi sredstev bo objavljena na spletni strani SPIRIT Slovenija.

Skrajni rok za oddajo vlog je 15. 09. 2020.

Vir: SPIRIT Slovenija, javna agencija