Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR.

Inovativno podjetje, ki potrebuje v semenski razvojni fazi finančno injekcijo za pospešitev prodaje in hitrejšo rast na trgu, SPS nudi kvazi – lastniško financiranje v obliki konvertibilnega posojila pod zelo ugodnimi pogoji. Na osnovi pozitivnega sklepa SPSa podjetje prejme konvertibilno posojilo.

Prijava v pred-selekcijo – rok za prijavo 09. 09. 2020.

Več informacij skupaj z dokumentacijo za pripravo vloge tukaj.