Doc. dr. Matic Lozinšek z Instituta “Jožef Stefan”, člana SIS EGIZ in SRIP Zdravje – medicina, je novi prejemnik ERC-projekta za raziskovalce na začetku samostojne raziskovalne kariere.

Za projekt HiPeR-F (Challenging the Oxidation-State Limitations of the Periodic Table via High-Pressure Fluorine Chemistry) bo prejel 2,4 milijona evrov. To je prvi ERC-projekt v Sloveniji, za katerega so odobrili še dodatna sredstva za nakup pomembne raziskovalne opreme za obetaven projekt z visoko stopnjo tveganja. Projekt HiPeR-F se bo osredotočal na raziskave kemijskih reakcij s fluorom pod izredno visokim tlakom – od 10.000 barov do več kot 100.000 barov. Z novopridobljenim projektom se je Institut “Jožef Stefan” izenačil z Univerzo v Ljubljani s petimi ERC-raziskovalnimi projekti, doc. dr. Matic Lozinšek pa se je pridružil prof. dr. Draganu Mihailoviću (2014), doc. dr. Matjažu Humarju (2019), prof. dr. Petru Križanu (2020) in prof. dr. Igorju Muševiču (2020), sodelavcem Instituta “Jožef Stefan”, ki so že prejemniki ERC-projektov.

Iskrene čestitke!

Vir: Institut “Jožef Stefan”