Vabljeni k branju prispevka Toshia Fujimota, MBA, generalnega direktorja Shonan Health Innovation Park (iPark). iPark je naš partner v superclustru Twin International Multihelix – TIM.
TIM partnerstvo povezuje akterje iz industrije, akademskih institucij, javnega sektorja in nevladne organizacije, ki zastopajo interese pacientov, finančne institucije in javne zdravstvene in oskrbovalne ustanove. Vsem je skupno, da imajo močna univerzitetna jedra in delujejo na področju ved o življenju.

Toshio Fujimoto v prispevku ugotavlja, ali socialna oddaljenost (kot posledica COVID-19) povzroča, da se industrija na področju ved o življenju vrača v vase usmerjeno kulturo. Kratek odgovor je ne.
Ključ do upeha je ravnovesje med virtualnimi in fizičnimi interakcijami.

Toshio Fujimoto_Maintaining Open Innovation in Our New Normal Through Virtual Collaboration