Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, ki ga bo objavilo Ministrstvo za zdravje, znaša 3 milijone evrov. Prispeval jih bo Evropski sklad za regionalni razvoj.

Ustrezna organizacija pogojev bivanja in dela je pomemben ukrep preprečevanja ter zajezitve okužbe s SARS-CoV-2 ali drugimi nalezljivimi boleznimi. Ukrep je namenjen zlasti zaščiti starejših in drugih oskrbovancev v domovih za starejše, posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle, varstveno delovnih centrih in socialno varstvenih zavodih za usposabljanje.

Arhitekturna zasnova teh institucij pogosto predstavlja izziv za vzpostavitev nujnih ukrepov preprečevanja križanja čistih in nečistih poti, prostori za zaposlene so pogosto neustrezni in omejujejo izvajalce pri učinkovitem izvajanju potrebnih preventivnih ukrepov ter vzpostavitve con glede na epidemiološki status oskrbovancev.

Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo za namen učinkovitejše organizacije in obvladovanja epidemioloških razmer bo tako omogočala učinkovito soočanje z izzivi povezanimi s prisotnostjo virusa SARS-CoV-2 ali drugimi nalezljivimi boleznimi brez nižanja standarda udobja in kakovosti bivanja za oskrbovance.

Vir: EU-skladi