Združenje Spominčica – Alzheimer Slovenija, član SRIP Zdravje – medicina, je v petek, 25. 09. 2020, na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani organiziralo večji dogodek za širšo javnost, z naslovom “V ritmu človeških možganov”.
SRIP Zdravje – medicina je bil soorganizator in srebrni sponzor dogodka.

Osrednja tema konference je bila oskrba ter podpora bolnikov in njihovih svojcev v skupnosti. Predstavljene so bile nevrološke bolezni: demenca, Parkinsonova bolezen, Huntingtonovo bolezen, multipla skleroza, spinalna mišična atrofija in amiotrofična lateralna skleroza.
Nevrodegenerativne bolezni (bolezni centralnega živčnega sistema) so del prednostnega področja uporabe Strategije pametne specializacije Slovenije, natančneje del vertikale Translacijska medicina v SRIP Zdravje – medicina.

Združenje Spominčica je z društvi, ki so sodelovala na dogodku, oblikovalo pobudo Za zbrane možgane. Združili so se z namenom skupnega zagovora njihovih pravic in potreb pred politično – družbeno javnostjo in strokovno javnostjo. Število bolnikov z nevrološkimi boleznimi je že več kot 50.000, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije pa naj bi v 20 letih število naraslo še za trikrat več.

Štefanija Lukič Zlobec, predsednica Združenja Spominčica, je povedala, da bodo društva Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvu za zdravje podala pobudo za odprtje posebnega doma za bolnike s temi boleznimi, ki v primerjavi z bolniki z drugimi kroničnimi boleznimi potrebujejo veliko več zdravstvene nege.

Prof. dr. Zvezdan Pirtošek je strokovno, vendar prilagojeno splošni javnosti, predstavil značilnosti nevroloških bolezni.
Ob koncu vsakega sklopa so potekale panelne razprave, v katere so bili poleg bolnikov in njihovih svojcev vključeni tudi različni strokovnjaki.

Foto: Slovenska tiskovna agencija