V okviru Evropskega zelenega dogovora – European Green Deal Call so odprti razpisi, katerih skupna vrednost je 1 mrd EUR. Izvajali se bodo preko programa H2020, rok za prijavo je 26. 01. 2021. Prijavijo se lahko raziskovalni in inovacijski projekti za reševanje podnebne krize ter varovanje ekosistemov in biotske raznovrstnosti.

KAJ JE EVROPSKI ZELENI DOGOVOR?

Cilj evropskega zelenega dogovora je izboljšati dobrobit ljudi. Zagotovitev podnebno nevtralne Evrope in varovanje našega naravnega življenjskega prostora bosta koristila ljudem, planetu in gospodarstvu. Evropski zeleni dogovor je nova strategija za rast, z njim bodo zmanjšane emisije in hkrati ustvarjena nova delovna mesta.

EU bo:

 • do leta 2050 postala podnebno nevtralna,
 • varovala človeška življenja, živali in rastline z zmanjšanjem onesnaževanja,
 • pomagala podjetjem, da postanejo vodilna v svetu na področju čistih izdelkov in tehnologij,
 • pomagala zagotoviti pravičen in vključujoč prehod.

UKREPANJE VSEH SEKTORJEV NAŠEGA GOSPODARSTVA

Energija: dekarbonizacija energetskega sektorja (proizvodnja in uporaba energije predstavljata več kot 75% emisij toplogrednih plinov v EU)

Stavbe: prenova stavb, ki bo pripomogla k nižjim računom gospodinjstev za energijo in manjši porabi energije (stavbe predstavljajo 40% naše porabe energije)

Industrija: podpora industriji za inovacije in pridobitev vodilnega položaja v svetu v zelenem gospodarstvu (evropska industrija uporavblja smo 12% recikliranih materialov)

Mobilnost: uvajanje čistejših, cenejših in bolj zdravih oblik zasebnega in javnega prevoza (promet ustvarja 25% naših emisij)

FINANCIRANI PROJEKTI

Financirani projekti v okviru tega razpisa zajemajo 10 tematskih področij:

 • 8 področij, ki odražajo ključna delovna področja evropskega zelenga dogovora:
  • povečanje ambicij na področju podnebnih sprememb;
  • čista in varna energija po dostopnih cenah;
  • industrija za čisto in krožno gospodarstvo;
  • stavbe, gospodarne z energijo in viri;
  • trajnostna in pametna mobilnost;
  • strategija “od vil do vilic”;
  • biotska raznovrstnost in ekosistemi;
  • ničelno onesnaževanje, okolja brez strupov.
 • 2 horizontalni področji, ki ponujata dolgoročnejšo perspektivo za doseganje sprememb, opredeljenih v evropskem zelenem dogovoru:
  • krepitev znanja;
  • krepitev vloge državljanov.

Odprti razpisi se nahajajo na tej spletni povezavi.