InvestHorizon je program, financiran s strani Evropske komisije, skupaj z iniciativo EUREKA, ki pospešuje financiranje serije A za izbrana globoko tehnološka podjetja.
InvestHorizon pospeševalnik ponuja brezplačne storitve za povečanje investicijske pripravljenosti malih in srednje velikih podjetij (MSP) iz držav EU, Horizon2020 in EUREKA, z namenom, da bi krepila njihovo naložbeno pripravljenost in odnose z vlagatelji.

Vsa inovativna mala in srednje velika podjetja vabimo, da se vključijo v EU in EUREKA program za povečanje investicijske pripravljenosti. Uspešni prosilci bodo postali del pospeševalnika za obdobje od štiri do šest mesecev in imeli popoln dostop do:

  • izmenjave kontaktov in medsebojne podpore izvršnih direktorjev, vlagateljev in trenerjev v okviru spletnih skrbniških skupin,
  • strokovnjakov iz industrije, ki bodo pomagali pri sestavljanju in izpopolnjevanju predstavitev na bootkampih & pitching akademijah,
  • vlagateljev na Pitching forumih & E-Pitchih.

Slovenska podjetja, ki bodo sodelovala v programu, lahko sodelujejo tudi v programu EUREKA investicijska pripravljenost, ki ga je Slovenija finančno podprla in ponuja dodatne aktivnosti podjetjem, kot so mednarodne misije, na katerih podjetja na večdnevnih dogodkih v tujini navezujejo stike na mednarodni ravni z investitorji izven EU in korporativne aktivnosti, s katerimi evropski MSP vzpostavljajo stike in partnerstva s korporacijami.

Cilji programa so:

1.   Podpora MSP z globoko tehnologijo iz projektov, ki jih financira Evropska komisija, instrumentov EUREKA in drugih ekosistemov EU s potencialom za scale-up.

2.   Iskanje finančne podpore od dobaviteljev, ki iščejo visokokakovostna MSP po vsej Evropi, zlasti v globokotehnoloških sektorjih, da bi prešli “drugo vrzel v lastniškem kapitalu.

3.   Odprti dostop do globalnih omrežij za sodelujoče MSP s povezovanjem evropskih ekosistemov naložb skupaj z tveganim kapitalom in vlagatelji podjetij, ki delujejo v Evropi.

4.   Spodbujanje trajnosti in razširljivosti z zadovoljitvijo potreb nacionalnih ali regionalnih naložbenih ekosistemov skupaj s strateškimi vlagatelji podjetij v Evropi in na mednarodni ravni.

Prijavite se lahko preko povezave, datumi za prijavo pa so:
– 02. 11. 2020,
– 31. 01. 2021 in
– 27. 05. 2021.

Prosilci, ki se ne uvrstijo v ožji izbor, in vsi obiskovalci spletnega mesta, imajo še vedno brezplačen neomejen dostop do spletnih seminarjev, spletnih tečajev in spletnih skupnosti.

Vir: Portal GOV.SI.