Namen tematske delavnice je bil obravnavati vprašanje opolnomočenja starejših tako v času pandemije kot tudi izven pandemične situacije.

Opolnomočenje starejših in njihovih družin prinaša večjo neodvisnost in večji nadzor nad lastnim življenjem. Z inovativnimi orodji, tako digitalnimi kot nedigitalnimi, se razvijajo nadomestni modeli oskrbe, ki starejšim nudijo možnost, da se informirano odločijo, kako bodo živeli v podaljšani zdravi življenjski dobi.

CILJI DELAVNICE

Predstavljene so bile inovativne prakse šestih referenčnih mest iz petih držav ter projekti iz AAL programa. Zbrane sta nagovorila predstavnika Evropske komisije, Ander Elustondo Jauregui – DG SANTE in Irina Kalderon Libal – DC CNECT. Predstavila sta najnovejše razvojne politike in prihajajoče priložnosti za regije na področju staranja in digitalnega zdravja.
Glavni cilj  panelnih razprav, na katerih so bili predstavljeni alternativni modeli oskrbe, je bil posredovati Evropski komisiji priporočila, ki bi pomagala oblikovati prihodnje politike, ki bi omogočile prenos dobrih praks v različna kulturna okolja.

ZAKLJUČKI

Panelisti so podrobno razpravljali o psihosocialnem stališču staranja, kot je motivacija starejših, zakaj bi morali uporabljati različna razvita orodja ali zakaj deliti svoje zdravstvene podatke. Zdravniki/negovalci in pacienti potrebujejo več osebnih stikov in možnosti za prožnejše programe financiranja, ki konzorciju omogočajo, da ustvari rešitve in rezultate, ki niso vnaprej določeni na začetku projekta. Osnovna psihosocialna veščina, za katero bi se morali usposobiti zdravstveni delavci, je empatija. Vsi ti argumenti kažejo na potrebo po premisleku o naložbah v zdravje. Predlagana je bila zamisel, da bi bilo mogoče oblikovati “Societal deal”, ki bi podpirala družbene prehode, podobno kot nedavno uvedena “Green deal”.

Obvezen je večstranski pristop, ki starejšim državljanom omogoča boljši nadzor nad njihovim življenjem. Referenčna mesta so pokazala širok razpon pobude od spodaj navzgor in pripravljenosti, da spodbudijo inovacije, tako digitalne kot nedigitalne. Z uporabo teh inovacij v preventivi se tako podaljša razpon zdravih let. Referenčna mesta lahko v celoti pomagajo pri sooblikovanju nacionalnih in evropskih politik.

Predstavitve in dodatne informacije najdete na spletni strani EIP o AHA in na spletni strani Referenčnega mesta Slovenija.

Poročilo_Empowerment of older persons in regions _ EUROPEAN INNOVATION PARTNERSHIP