Pošiljamo vam informacijo o možnostih in prednostih sodelovanja z ESA (European Space Agency). Področje vesolja je eno izmed najhitreje rastočih sektorjev in bi kot tako lahko bilo zanimivo tudi za širši krog slovenskih podjetij in institucij.

Področje vesolja zajema zelo različne sektorje – tako z vidika proizvodov in storitev, ki so lahko vključene v vesoljske tehnologije, kot tudi njihove uporabe na številnih drugih področjih.

Priloženo gradivo vsebuje kratko informacijo o področjih, kjer Slovenija že sodeluje z ESO, ter o novih možnostih, ki jih odpira razširjeni sporazum z ESA, ki je bil podpisan pred kratkim (je še v postopku ratifikacije).

V gradivo so vključene  tudi uporabne informacije, kako poslovati z ESA in sodelovanju na njihovih razpisih. In ne nazadnje o tem, zakaj je dobro sodelovati z ESA.

Sodelovanje z ESA – info