Dne 24. 11. 2020 je potekal mednarodni spletni dogodek z naslovom RC Advance: Izzivi znanosti napredne diagnostike in terapije, na katerem so sogovorniki z različnih področij predstavljali ideje o naprednih terapijah raka ter spregovorili tudi o načrtih za postavitev slovenskega centra za protonsko terapijo in samostojnega raziskovalnega centra na tem področju.

Raziskovalni center na področju napredne diagnostike in terapije raka, poimenovan RC Advance, bi deloval kot samostojna enota z željo, da bi bila večina onkoloških bolnikov vključena v klinične raziskave, ki bodo vključevale napredno diagnostiko ter terapevtske postopke različnih onkoloških terapij, kot so protonska terapija, imunoterapija in tarčna terapija.

V iniciativo so vpeti strokovnjaki z različnih področij medicine, eksperimentalne in klinične onkologije, medicinske fizike, fizike delcev ter informacijskih tehnologij.

Kot je poudaril Mark Pleško iz podjetja Cosylab, ki je strokovni dogodek organiziralo s Slovenskim inovacijskim stičiščem in SRIP Zdravje medicina, so snovalci ideje prepričani, da bi bilo “tako rekoč bogokletno, da ob centru za protonsko terapijo, ki predstavlja vrhunec pri terapiji raka, ne bi imeli tudi raziskovalnega centra”.

Da je postavitev takšnega raziskovalnega centra izjemna priložnost, je poudaril tudi profesor Thomas Bortfeld iz Massachusetts General Hospital iz ZDA, ki je predstavil tudi nekaj razlik med raziskovanjem v bolnišnici in raziskovalnem centru, med drugim delo v centru namreč ponuja več akademske svobode, ki je po njegovem mnenju pomembna za preboje v raziskavah.

Poleg tega mora imeti center po mnenju Bortfielda močno idejo oziroma jasno tematiko, ki bi združevala strokovnjake z različnih področij, hkrati pa poskrbeti, da bi imeli rezultati potencialno lahko pomemben vpliv na klinično zdravljenje. Kot primer takšne tematike je navedel modeliranje in optimizacijo personalizirane medicine.

Podobno je v svojem predavanju poudaril tudi profesor Thomas Rockwell Mackie z Univerze v Wisconsinu, ki meni, da je treba vzpostaviti sistem financiranja, ki bi se lahko učinkovito odzival in nudil podporo dobrim idejam in rešitvam.

V nadaljevanju dogodka so spregovorili tudi raziskovalci s povezanih področij, ki bi se pridružili centru. Kot so zapisali organizatorji dogodka, v Sloveniji namreč že obstaja nekaj središč znanja, ki bodo lahko ključno prispevala k ustanovitvi RC Advance, med drugim so to oba univerzitetna klinična centra in Onkološki inštitut Ljubljana, ki so regijsko uveljavljeni centri za diagnostiko in zdravljenje raka, številne fakultete ter raziskovalne in izobraževalne ustanove, kot sta Institut Jožef Stefan in SRIP Zdravje – medicina.

Na okrogli mizi, s katero se je dogodek zaključil, pa je član zdravstvenega odbora dogodka profesor Robert Jeraj z Univerze v Wisconsinu in Univerze v Ljubljani poudaril še nujo po sodelovanju različnih področij, saj “včasih niti ne vemo eden za drugega, na čem delamo”, v Sloveniji pa je ogromno znanja in priložnosti.

“Če ostanemo v svojih nišah, lahko nadaljujemo s svojim delom, vendar pa je treba za resnično sinergijo treba videti tudi gozd, ne samo dreves,” je dejal in dodal še potrebo po povezovanju z industrijo oziroma podjetji z medicinskega področja.

Posnetek dogodka si lahko pogledate preko te spletne povezave.

Vir: STA