S Slovensko strategijo pametne specializacije (S4) so bile opredeljene nacionalne strateške razvojne prioritete. Prioritete S4 so bile opredeljene skozi poglobljen proces konzultacij v obdobju 2014–2015, ko je bilo opredeljenih devet področij uporabe s fokusnimi področji in tehnologijami. Eno od opredeljnih področij je bilo SRIP Zdravje – medicina, ki ga koordinira SIS EGIZ in vodi dr. Alenka Rožaj Brvar, MBA.

S pričetkom novega programskega obdobja 2021-2027 se je Slovenija pričela intenzivno ukvarjati z usklajevanjem dokumentov z Evropsko komisijo in posledično prenovo S4. Proces prenove se odvija v sodelovanju z relevantnimi ministrstvi in izvajalskimi organizacijami ter posameznimi SRIP-i.

Vsled prenove S4 je Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) organizirala delavnico za prenovo Slovenske strategije pametne specializacije, na kateri je direktorica SIS EGIZ in vodja SRIP Zdravje – medicina, dr. Alenka Rožaj Brvar, MBA predstavila preteklo delo in vidne dosežke SRIP-a Zdravje – medicina ter izpostavila ključne točke prenovljenega akcijskega načrta in izzive, s katerimi se bomo soočali v 3. fazi.

O aktivnostih, povezanih s prenovo akcijskega načrta in prenovo S4, vas bomo obveščali sproti.