Komisija je sprejela evropsko strategijo za zdravila, da bi pacientom zagotovila dostop do inovativnih in cenovno dostopnih zdravil ter podprla konkurenčnost, inovativno zmogljivost in vzdržnost farmacevtske industrije EU.

Strategija bo Evropi omogočila, da pokrije svoje potrebe po zdravilih, tudi v časih krize, prek trdnih dobavnih verig. Strategija bo pomagala vzpostaviti farmacevtski sistem EU, ki bo kos izzivom prihodnosti in bo odporen na krize.

Evropska strategija za zdravila ima štiri glavne cilje:

  • zagotavljanje dostopa do cenovno dostopnih zdravil za paciente in obravnavanje neizpolnjenih zdravstvenih potreb (npr. na področjih antimikrobične odpornosti, raka, redkih bolezni);
  • podpiranje konkurenčnosti, inovacij in vzdržnosti farmacevtske industrije EU ter razvoja visokokakovostnih, varnih, učinkovitih in okolju prijaznejših zdravil;
  • okrepitev mehanizmov za pripravljenost in odzivanje na krize ter obravnavanje zanesljivosti oskrbe;
  • zagotovitev odločnega delovanja EU na svetovni ravni s spodbujanjem visoke ravni kakovosti, učinkovitosti in varnostnih standardov.

Čeprav je strategija veliko več kot instrument za odzivanje na krize, se opira na izkušnje, pridobljene pri začetnem odzivu na pandemijo COVID-19, ter povečuje pripravljenost in odpornost evropskega farmacevtskega sektorja.

V strategiji so predstavljeni konkretni ukrepi za zagotovitev razpoložljivosti in cenovne dostopnosti zdravil ter dostopa do njih. Podpira raznolike in varne dobavne verige, zagotavlja odprto strateško avtonomijo EU v svetu ter spodbuja okoljsko trajnostna zdravila.

Strategija bo prav tako omogočila, da bo farmacevtska politika EU še naprej služila javnemu zdravju v stalno spreminjajočem se okolju znanstvenih in tržnih preobrazb. Podpirala bo inovacije, osredotočene na paciente, ter zagotovila prilagajanje digitalnim in tehnološkim spremembam.

Ukrepi bodo zajemali celoten ekosistem zdravil, pa tudi nekatere vidike medicinskih pripomočkov. Strategija ustvarja sinergije z zelenim dogovorom in našimi ukrepi v okviru strateškega pristopa EU glede zdravil v okolju, da bi zmanjšali njihovo okoljsko tveganje, obravnavali onesnaževanje z ostanki zdravil ter spodbujali okolju prijaznejšo proizvodnjo, uporabo in odstranjevanje. Povezana je tudi z akcijskim načrtom o intelektualni lastnini.

Več informacij je na voljo tukaj.