Objavljen je AAL Call 2021 v okviru AAL programa z naslovom Advancing inclusive health & care solutions for ageing well in the new decade. Cilj razpisa je podpreti inovativne, nadnacionalne in multidisciplinarne projekte sodelovanja.

AAL Call 2021 Call poudarja tri elemente, in sicer:

– vključujoč pristop k zdravstvu in negi (zdravstvena preventiva, ohranjanje fizičnega in duševnega zdravja, socialna udeležba),

– spodbujanje inovacij na področju aktivnega in zdravega staranja z zdravstvenimi ekosistemi,

– dostopnost digitalnih rešitev za končne uporabnike, npr. z izobraževanjem za večjo e-pismenost.

Podprti projekti:

  1. Collaborative projects: Skupne projekte izvajajo konzorciji, sestavljeni iz vsaj 3 organizacij iz treh različnih držav, vključno z organizacijo končnega uporabnika in poslovnim partnerjem. Tovrstni projekti trajajo od 12 do 30 mesecev z največ 2.500.000 EUR financiranja.
  2. Small Collaborative projects: Majhni skupni projekti trajajo od 6 do 9 mesecev, imajo enaka osrednja merila za upravičenost kot skupni projekti, največji znesek za sofinanciranje je 300.000 EUR. Imajo krajši postopek prijave in manj obsežno poročanje.

Predlogi za skupne projekte morajo pokazati jasno pot do trga in dodano vrednost za različne vrste končnih uporabnikov. Rešitve je treba vključiti v strategije sodelujočih organizacij končnih uporabnikov, ponudnikov storitev in poslovnih partnerjev. Želje starejših odraslih v kombinaciji z zahtevami drugih vključenih deležnikov – npr. ponudniki in plačniki – bodo imeli ključno vlogo pri oblikovanju uporabnih in privlačnih rešitev AAL z velikim tržnim potencialom.

Trgi

Od začetka izvajanja programa AAL deset izvedenih razpisov ni prineslo le veliko koristnih rešitev za starejše odrasle, temveč je zagotovilo tudi raznolik pogled na različne tržne segmente rešitev AAL, ki zahtevajo različne pristope:

  • Rešitve, usmerjene na „zasebne potrošniške trge“ z vidika dobrega počutja, življenjskega sloga, neodvisnosti, dela, zabave in udobja. Kupci bi bili predvsem starejši odrasli sami ali njihove družine in družbena omrežja.
  • Rešitve, usmerjene na „institucionalizirane trge“, kot so zdravstvo in oskrba, socialno varstvo in stanovanja. Na teh trgih so kupci večinoma sekundarne ali terciarne skupine končnih uporabnikov (na primer organizacije za oskrbo ali občine), ki rešitve ponujajo kot del bolj zapletene ponudbe storitev. Ti tržni segmenti imajo običajno obvezno zahtevo za dokazovanje učinkov in stroškovne učinkovitosti rešitev, ki temeljijo na IKT, preden jih v celoti sprejmejo. Poleg tega se morajo rešitve ujemati z vizijo in strategijo vpletenih organizacij.

Rok za prijavo: 21. 05. 2020 do 17:00 (CET)

Okvirno skupno financiranje: 21.019.900 €

Razpisna dokumentacija:

Call-Text-2021-final

Spletna stran objavljenega razpisa TUKAJ.

Ne zamudite informativnih dnevov, ki bodo potekali od 27. do 28. januarja 2021 v spletni obliki!