Program „Ideas Powered for Business SME Fund“ je shema nepovratnih sredstev v skupni vrednosti 20 milijonov EUR, s katero želijo evropskim malim in srednjim podjetjem (MSP) olajšati dostop do pravic intelektualne lastnine.

Podpirata ga Evropska komisija in urad EUIPO, sredstva pa so namenjena podjetjem, ki želijo razviti svoje strategije na področju pravic intelektualne lastnine in te pravice zaščititi na nacionalni, regionalni ali evropski ravni.

Z delnim kritjem stroškov storitve predhodnega pregleda intelektualne lastnine (IP Scan) in/ali pristojbin za prijavo blagovnih znamk in modelov daje zagon vašemu poslovanju.

Do povračila stroškov v višini do 1.500 EUR so upravičena vsa mala in srednja podjetja, ki ustrezajo uradni opredelitvi malih in srednjih podjetij.

  • STORITEV 1: 75‑odstotni popust na stroške storitve predhodnega pregleda intelektualne lastnine (IP Scan) – poklicni ocenjevalci intelektualne lastnine vam bodo pomagali ugotoviti vrednost vaše intelektualne lastnine. To vam lahko pomaga pri oblikovanju vaše sedanje in prihodnje poslovne strategije v zvezi z intelektualno lastnino.
  • STORITEV 2: 50‑odstotni popust na osnovno pristojbino za prijavo blagovnih znamk in modelov – ko sprejmete odločitev o tem, katere pravice intelektualne lastnine bi radi zaščitili na nacionalni, regionalni in evropski ravni, lahko uveljavljate 50-odstotni popust na osnovno pristojbino za prijavo.

Vloge za povračilo stroškov se bodo začele zbirati 11. 01. 2021 v okviru prvega od petih časovnih okvirov za oddajo vlog, ki bodo na voljo v letu 2021.

Pogoji za oddajo vlog in druge pomembne informacije o skladu za pomoč MSP so objavljeni na spletni strani sklada za pomoč MSP.