V okviru Reference Site Slovenia vam spodaj pošiljamo podatke o dveh raziskavah s področja zdravja in vas prosimo za sodelovanje.

Raziskava o prihodnosti digitalnih zdravstvenih aplikacij v EU

Izpolniti do: 25. 03. 2021

Čas trajanja izpolnjevanja: 15 min

Tema: Raziskava o prihodnosti digitalnih zdravstvenih aplikacij v EU. Ogledali si boste 2 videoposnetka in podali svoje mnenje o tem, kaj se vam zdi najbolj pomembno glede oskrbe in opolnomočenja pacientov, ko potujete izven države.

Povezava do anketehttps://unicomcitizensurvey2021.questionpro.com/

Raziskava o najboljših praksah po Evropi za oceno mobilnosti v primarnem zdravstvenem varstvu

Izpolniti do: 26. 03. 2021

Čas trajanja izpolnjevanja: 10 min

Tema: Cilj raziskave je olajšati pregled najboljših praks na področju ocenjevanja mobilnosti in oskrbe ter programov preprečevanja padcev za starejše ljudi, ki živijo v evropskih skupnostih s pomočjo zbiranja modelov najboljših praks, namenjenih zgodnjemu odkrivanju, ocenjevanju in zdravljenju omejitev mobilnosti starejših evropskih državljanov.

Povezava do anketehttps://unicomcitizensurvey2021.questionpro.com/