Vavčerji, ki jih bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, so ponovno dostopni in objavljeni preko javnih pozivov.

Vavčerje bodo lahko koristila mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge, za različne poslovne storitve. Na voljo je nekaj več kot 10 milijonov evrov za podporo okoli 2.500 vavčerskih projektov.

Vavčerji so nepovratna sredstva v višini od 300,00 do 9.999,99 EUR, ki se lahko koristijo za različne poslovne storitve. Gre za zelo enostavne spodbude malih vrednosti, katere so na voljo skozi vso leto, oddaja vloge je enostavna in povsem digitalizirana, obravnava vavčerjev pa je hitra.

Javni pozivi za vavčerje bodo odprti do leta 2023 oziroma do porabe sredstev. 

Za vsak vavčer je objavljen javni poziv, na osnovi katerega podjetje odda vlogo v digitalni obliki preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. 

Več podrobnosti o vavčerjih je objavljenih na spletni strani TUKAJ.