Obveščamo vas, da bo predvidoma v začetku aprila poleg drugih delovnih programov Obzorja 2020, objavljen tudi delovni program za raziskovalne infrastrukture. 

Program Raziskovalne infrastrukture je usmerjen v utrditev in izboljšanje raziskovalne inrastrukture v EU, podpiral bo odprto znanost in raziskave na podlagi podatkov prek evropskega oblaka odprte znanosti (EOSC) in visoko zmogljivega omrežja, spodbujal bo zeleno in digitalno preobrazbo s storitvami raziskovalne infrastrukture, pripomogel k razvoju najsodobnejše tehnologije za RI in spodbujal inovacije ter prispeval k mednarodni razsežnosti RI.

V letu 2021-2022 bo objavljenih 10 razpisov (6 v letu 2021 in 4 v letu 2022) v 29 temah. 

Razpisi bodo razdeljeni v 5 destinacij:

  • Destinacija 1 – Razvoj, konsolidacija in optimizacija evropske raziskovalne infrastrukture, ohranjanje konkurenčnosti evropske raziskovalne infrastrukture na svetovni ravni.
  • Destinacija 2 – Vzpostavitev in podpora EOSC (Evropski oblak odprte znanosti) okolja, na način da bodo odprti podatki objavljeni glede na FAIR (najdljivi, dostopni, interoperabilni, ponovno uporabni) načela.
  • Destinacija 3- Storitve raziskovalnih infrastruktur za podporo raziskovanju na področju zdravja pospešitev zelene in digitalne transformacije in podpora najbolj naprednim  raziskavam.
  • Destinacija 4 – Naslednja generacija raziskovalnih orodij, metod in naprednih digitalnih rešitev.
  • Destinacija 5 – Omrežne povezave za potrebe raziskovanja in izobraževanja – omogočanje sodelovanja preko meja.

 

Posebej bi želeli opozoriti na dva razpisa, povezana s COVID-19, in sicer:

  1. FAIR and open data sharing in support to European preparedness for infectious diseases 
  2. Research Infrastructure services for rapid research responses to infectious disease epidemics 

 Ta dva razpisa bosta odprta samo en mesec, rok za prijavo bo torej že v maju. Glede na to, da sta temi zelo specifični, Evropska komisija ne pričakuje veliko prijav na ti dve temi.