Delovni program 2021-2022 za Grozd 4 Obzorje Evropa bo predvidoma objavljen sredi aprila.

Na Digitalnem področju (Destinacija 3, Destinacija 4, in Destinacija 6) bodo objavili dva razpisa, in sicer:

  • prvega 15. 04. 2021 z zaključnim rokom 31. 08. 2021,
  • drugega 23. 11. 2021 z zaključnim rokom 5. 04. 2022.

V dokumentu spodaj so navedene razpisne teme obeh razpisov z informacijo pričakovane stopnje tehnološke zrelosti (TRL) ob začetku in koncu projekta, ter morebitnimi povezavami z evropskimi partnerstvi.

Teme razpisov s TRL.