Javni poziv za financiranje raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij – 2021

ARRS je razpisal javni poziv, ki je namenjen javnim raziskovalnim organizacijam (javnim raziskovalnim zavodom ter univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom, ki jih je ustanovila Republika Slovenija), ki izvajajo raziskovalne programe.

Izbrane raziskovalne programe bo agencija financirala za obdobje šestih let. Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja izbranih raziskovalnih programov je 01. 01. 2022.

Prijava mora biti v tiskani in elektronski obliki oddana do vključno 22. 04. 2021 do 14:00.

Več informacij, vključno z razpisno dokumentacijo, je na voljo na spletni povezavi TUKAJ.

 

Javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2021

Predmet Javnega razpisa za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2021 je izbor prijav in financiranje izvajanja koncesioniranih raziskovalnih programov na podlagi koncesije, ki jo podeli minister, pristojen za znanost.

Izbrane koncesionirane raziskovalne programe bo agencija financirala za obdobje šestih let. Predvideni začetek oziroma nadaljevanje financiranja izbranih koncesioniranih raziskovalnih programov je 01. 01. 2022.

Prijava mora biti v tiskani in elektronski obliki oddana do vključno 22. 04. 2021 do 14:00.

Več informacij, vključno z razpisno dokumentacijo, je na voljo na spletni povezavi TUKAJ.

 

ARRS organizira Delavnice za vodje raziskovalnih programov z namenom predstavitve zgoraj navedenega javnega poziva in javnega razpisa ter pozivne oziroma razpisne dokumentacije, vključno z načinom izpolnjevanja in oddajo prijave. Termini in prijava na delavnico.