Z veseljem objavljamo novico, da so znani rezultati Javnega poziva za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti.

Na podlagi sklepa direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o izboru prijav, prispelih na Javni poziv za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti in v zvezi z Javnim pozivom za sofinanciranje projektov Marie Skłodowska-Curie Pečat odličnosti je bilo v sofinanciranje sprejetih šest raziskovalnih projektov.

Financiranje je uspešno pridobilo pet projektov naših članov, in sicer projekti:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo z naslovom Analizna negotovost kvantitativnih metod na podlagi infrardeče spektroskopije za materiale kulturne dediščine, 

Institut “Jožef Stefan” z naslovom Iskanje kvantnih stanj snovi s kemijo pod ekstremnimi pogoji,

Kemijski inštitut
 pa z naslovi:

  • Katalitska obdelava lignina do aromatov v pogojih odsotnosti topil,
  • Nano-strukturirani Ag/Cu materiali za foto-katalitske pretvorbene reakcije CO2 v metanol in
  • Vpliv regulatornih mRNA-rRNA interakcij na lokalno translacijo in njihov pomen za amiotrofično lateralno sklerozo.

Vsi omenjeni projekti so financirani za obdobje 24 mesecev.