Evropska komisija je sprejela prvi strateški načrt za program Obzorje Evropa. Strateški načrt določa strateške usmeritve za ciljno usmerjanje naložb v prvih štirih letih njegovega izvajanja. V strateškem načrtu so opredeljena evropska partnerstva ter misije EU.

Strateški načrt opredeljuje štiri ključne strateške usmeritve, ki jih je Evropska Unija prepoznala kot prioritetne ter poudarjajo pomen raziskav in inovacij. Glavne štiri strateške usmeritve so:

 • spodbujanje odprte strateške avtonomije s prevzemom vodilne vloge pri razvoju ključnih digitalnih, omogočitvenih in nastajajočih tehnologij, sektorjev in vrednostnih verig
 • obnova evropskih ekosistemov in biotske raznovrstnosti ter trajnostno upravljanje naravnih virov
 • preoblikovanje Evrope v prvo digitalno podprto krožno, podnebno nevtralno in trajnostno gospodarstvo
 • oblikovanje odpornejše, bolj vključujoče in bolj demokratične evropske družbe

Usmeritve načrta obravnavajo tudi horizontalna vprašanja, med njimi:

 • enakost spolov in vključevanje
 • etika in integriteta
 • družbene vede in humanistika
 • odprte znanstvene prakse
 • razširjanje in izkoriščanje 
 • ključne tehnologije
 • socialne inovacije
 • taksonomija EU

Evropska partnerstva bodo pokrivala kritična področja, kot so:

 • energija,
 • promet,
 • biotska raznovrstnost,
 • zdravje,
 • varnost in
 • krožnost.

Program Obzorje Evropa opredeljuje značilnosti misij in elemente upravljanja ter 5 področij misij. Posebne misije bodo načrtovane v okviru stebra globalnih izzivov in evropske industrijske konkurenčnosti (na podlagi podatkov iz drugih stebrov). Področja misij so:

 • Prilagajanje podnebnim spremembam, vključno z družbenimi preoblikovanji
 • Zdravi oceani, morja, obalne in celinske vode
 • Rak
 • Podnebno nevtralna in pametna mesta
 • Zdravje tal in živila

Prednostne naloge, določene v strateškem načrtu za program Obzorje Evropa, se bodo izvajale v okviru njegovega delovnega programa. Prvi razpisi za zbiranje predlogov bodo objavljeni spomladi. Evropska komisija jih bo predstavila na evropskih dnevih raziskav in inovacij 23. in 24. junija 2021.

Previdena sredstva financiranja za program Obzorje Evropa za obdobje 2021 – 2027 so 100 milijard EUR.

Več informacij o programu Obzorje Evropa je na voljo TUKAJ.

Več informacij v zvezi s strateškim načrtom oz. celoten strateški načrt je na voljo TUKAJ. Krajši povzetek in ključne informacije o strateškem načrtu so na voljo TUKAJ.