Skladno z objavo Delovnega programa Obzorje Evropa »Zdravje«, izključno za projekte v okviru izrednih razmer na področju javnega zdravja, na temo različic virusa COVID-19, je Evropska komisija objavila najavo razpisa za prijavo interesa COVID 19 – HERA Incubator (HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01), ki obsega dva enofazna tematska razpisa za projekte tipa RIA:

 

  1. Cohorts united against COVID-19 variants of concern
  2. Vaccines & therapeutic clinical trials to boost COVID-19 prevention and treatment

 

Na portalu Funding&Tenders bo možno prijave projektnih predlogov oddati od predvidoma 13. aprila dalje, s predvidenim zaključnim rokom 6. maj 2021 ob 17. uri.

Vir: GOV.si