Evropska komisija je objavila uradni začetek delovanja “Open Research Europe” (ORE) – odprto dostopne platforme za objavljanje znanstvenih člankov, ki predstavljajo rezultate raziskav, ki jih financira Obzorje 2020 (kmalu pa tudi Obzorje Evropa).

Prvi prispeli članki so že objavljeni. Platforma “Open Research Europe” raziskovalcem in državljanom zagotavlja brezplačen dostop do najnovejših znanstvenih odkritij.

Platforma sprejema članke na vseh področjih znanosti, vključno z naravoslovjem, tehniko in tehnologijo, medicino in zdravstvom, kmetijskimi in veterinarskimi vedami, družbenimi vedami, humanistiko in umetnostjo.

Ker Evropska komisija vnaprej krije vse stroške, avtor glede stroškov nima nobenih obvez.