Evropska komisija je 15. 04. 2021 odprla javno razpravo. Vabimo vas k oddaji pripomb na predlagani Pakt za raziskave in inovacije v Evropi, s katerim bodo določene ključne skupno dogovorjene vrednote in načela, na katerih mora temeljiti Evropski raziskovalni prostor, ter področja, na katerih bodo države EU razvijale prednostne ukrepe.

 

Cilj Pakta za raziskave in inovacije v Evropi je:

  • opredeliti področja, na katerih bodo države članice razvijale prednostne ukrepe (kot je določanje prednostnih nalog za naložbe in reforme za pospešitev dvojnega prehoda)
  • izostriti pozornost na dolgoletne ključne vrednote in načela (odprtost, odličnost, mobilnost raziskovalcev)

Svoje mnenje lahko oddate do 13. 05. 2021, preko spletne povezave TUKAJEvropska komisija bo povzetek prispevkov povzela v poročilu.