Dne 02. 04. 2021 je potekala spletna delavnica v okviru prenove Slovenske strategije pametne specializacije (S4) za programsko obdobje 2021–2027 za področje Zdravje – medicina, v organizaciji Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Na delavnici je direktorica SIS EGIZ in koordinatorica SRIP Zdravje – medicina, dr. Alenka Rožaj Brvar, MBA, skupaj z vodji fokusnih področij predstavila prednostna področja, fokusna področja ter produktne smeri za področje Zdravje – medicina ter dosežke SRIP Zdravje – medicina. Nadalje so imeli v najavljenih razpravah, kot tudi v odprtem delu z diskusijo, udeleženci možnost predstaviti svoja mnenja in predloge.

Izvajanje S4 temelji na novem modelu razvojnega sodelovanja, ki poudarja tesnejše, institucionalizirano sodelovanje med državo, gospodarstvom, institucijami znanja in drugimi relevantnimi deležniki na področju raziskav, razvoja in inovacij. Pri spodbujanju sodelovanja med inovacijskimi deležniki imajo ključno vlogo SRIP-i, na državni ravni pa je ključna medresorska koordinacija, saj izvajanje S4 namreč poteka v okviru pristojnosti različnih ministrstev.

Agenda po začetni sekundi posnetka

00:00 – 07:16: mag. Bojan Suvorov, SVRK: uvodni nagovor
07:17 – 21:35: dr. Alenka Rožaj Brvar, MBA, SRIP Zdravje – medicina: predstavitev SRIP Zdravje – medicina in predstavitev fokusnega področja Biofarmacevtika
21:36 – 26:30: prof. dr. Gregor Serša, Onkološki inštitut Ljubljana: predstavitev fokusnega področja Zdravljenje raka – genska terapija
27:55 – 32:00: Andreja Smole, Cosylab d.d.: predstavitev fokusnega področja Zdravljenje raka – novi načini zdravljenja raka
32:52 – 41:37: prof. dr. Stanislav Gobec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo: predstavitev fokusnega področja Translacijska medicina in predstavitev primera dobre prakse
42:50 – 53:05
: mag. Jana Bergant, Bonistra d.o.o.: predstavitev fokusnega področja Naravna zdravila in kozmetika
54:05 – 57:07: prof. dr. Damjana Drobne, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta: predstavitev fokusnega področja Aktivno in zdravo staranje z vidika akademske sfere
57:52 – 1:00:55: Ana Bešter, Lotrič Meroslovje d.o.o.: predstavitev fokusnega področja Aktivno in zdravo staranje z vidika industrije
1:00:56 – 1:07:00: dr. Alenka Rožaj Brvar, MBA, SRIP Zdravje – medicina: potencial sodelovanja z ostalimi SRIP-i, predstavitev megaprojekta Medicinska dolina, mednarodno sodelovanje
1:07:01 – 1:44:50: odprti del z diskusijo

Posnetek delavnice si lahko ogledate na spletni povezavi TUKAJ.

Prosojnice predstavitve SRIP Zdravje – medicina:
Spletna delavnica Zdravje – medicina_predstavitev

K sodelovanju vabimo nove člane, ki bodo aktivno prispevali k nadaljnjemu uspešnemu delovanju SRIP Zdravje – medicina in izvajanju prenovljene S4. Seznam članov, opis njihovih produktov in storitev ter prednosti članstva, si lahko ogledate na spletni povezavi TUKAJ