Z veseljem objavljamo novico, da so znani rezultati Javnega poziva za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). 

Na podlagi sklepa direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS o sofinanciranju prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave projektov na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) ter v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), je ARRS v sofinanciranje sprejela deset prilagojenih raziskovalnih projektov.

Financiranje je uspešno pridobilo sedem (7) projektov naših članov, in sicer projekti:

 1. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo z naslovom Uvedba kooperativnosti v peptidaze za izboljšanje njihove aktivnosti in uravnavanja
 2. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko z naslovoma:
  Simetrije, negibnost in prožnost grafov
  –  Nekomutativna realna algebraična geometrija s sledjo
 3. Institut Jožef Stefan z naslovoma:
    – Več-kalorični elementi za okolju prijazne hladilne sisteme
    –  Pametna plazemska tehnologija
 4. Kemijski inštitut z naslovoma:
  Biomateriali za samozdravljenje akumulatorjev
  Novi biofizikalni pristopi za raziskave poškodb rastlinskih celičnih membran

 

Vsi omenjeni projekti so financirani za obdobje 36 mesecev.

Večna pot 113
1000 Ljubljana

01 4798 008

info@sis-egiz.eu