Z veseljem objavljamo novico, da so znani rezultati Javnega poziva za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC). 

Na podlagi sklepa direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS o sofinanciranju prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave projektov na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) ter v zvezi z Javnim razpisom za sofinanciranje prilagojenih raziskovalnih projektov v okviru komplementarne sheme za prijave na razpise Evropskega raziskovalnega sveta (ERC), je ARRS v sofinanciranje sprejela deset prilagojenih raziskovalnih projektov.

Financiranje je uspešno pridobilo sedem (7) projektov naših članov, in sicer projekti:

 1. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo z naslovom Uvedba kooperativnosti v peptidaze za izboljšanje njihove aktivnosti in uravnavanja
 2. Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko z naslovoma:
  Simetrije, negibnost in prožnost grafov
  –  Nekomutativna realna algebraična geometrija s sledjo
 3. Institut Jožef Stefan z naslovoma:
    – Več-kalorični elementi za okolju prijazne hladilne sisteme
    –  Pametna plazemska tehnologija
 4. Kemijski inštitut z naslovoma:
  Biomateriali za samozdravljenje akumulatorjev
  Novi biofizikalni pristopi za raziskave poškodb rastlinskih celičnih membran

 

Vsi omenjeni projekti so financirani za obdobje 36 mesecev.