Projekt GATEKEEPER je pobuda, ki jo financira EU v okviru programa Obzorje 2020. Cilj projekta GATEKEEPER je omogočiti oblikovanje platforme, ki bo povezovala ponudnike zdravstvenih storitev, podjetja, podjetnike in starejše osebe ter skupnosti, v katerih živijo, z namenom ustvariti na zaupanju temelječe prizorišče za povezovanje idej, tehnologij, potreb uporabnikov in procesov, namenjeno zagotavljanju bolj zdravega neodvisnega življenja starajočega se prebivalstva.

V odprtem razpisu GATEKEEPER ponuja priložnost tretjim osebam, da prispevajo k razvoju in trajnosti projekta, da delujejo v evropskem okolju in dobijo finančno podporo.

Cilj razpisa: razširiti prednosti platforme GATEKEEPER čez meje sedanjih pilotov in zagotoviti še močnejše, avtonomno, personalizirano, kakovostno in stroškovno učinkovito zdravstveno oskrbo s privabljanjem subjektov, ki vodijo področje digitalnih podatkovnih tehnologij (AI, Big Data, Data Analytics itd.).

Tarčna skupina: 

  • zreli piloti (referenčna mesta, mesta, regije), ki svojim državljanom trenutno ponujajo rešitve / storitve za daljinsko spremljanje pacientov (RPM), usklajeni z referenčnimi primeri uporabe GATEKEEPER ali ponujajo nov primer uporabe, povezan s preprečevanjem in / ali obvladovanjem kroničnih bolezni.
  • Organizacije z dokazanimi izkušnjami na področju razvoja zdravstvenih trgov.
  • Organizacije, ki zagotavljajo dostop do funkcionalnih naborov podatkov o zdravju in dobrem počutju ter jih združujejo v okviru zveze podatkov Gatekeeper.
  • Organizacije, ki se ukvarjajo z izvajanjem podatkovnega pregleda prebivalstva za posebne bolezni ali klinična stanja (akutni zapleti, komorbidnosti itd.)

Zagotovljena sredstva: 600.000 € (največ 8 financiranih projektov).

Rok za oddajo prijav: julij 2021 (datum bo še javljen)

Trajanje projekta: 12 mesecev (začetek september 2021)

Če vas razpis zanima, če se želite prijaviti spremljajte spletno stran GATEKEEPER (tudi za vse dodatne informacije).