Evropska komisija poziva vse zainteresirane strani na področju javnega zdravja, da predložijo pobude za nov cikel tematskih mrež v okviru platforme Zdravstvena politika EU (EU Health Policy Platform). Namen tematskih mrež je, da bi v enem letu pripravile skupno izjavo, v kateri bi bilo povzeto skupno stališče skupine  o enem od naslednjih izbranih področij javnega zdravja:

  1. Prilagoditveni ukrepi na podnebne spremembe in zdravje
  2. Zdravstvena neenakost vezana na etnične manjšine in v povezavi z rasizmom
  3. Izboljšanje obveščanja javnosti o vplivih onesnaževanja zraka na zdravje
  4. Integrativna onkologija pri na bolnika osredotočeni oskrbi raka
  5. Farmacevtska strategija

Evropska komisija bo preučila tudi predloge z drugih področij. 

Evropska komisija bo ocenila predloge, prejete po temah oz. področjih ter izmed teh izbrala največ 6 predlogov, ki bodo predstavljeni v anketi v mreži Agora (glavno omrežje platforme EU za zdravstveno politiko). Trije predlogi z največ glasovi v izvedeni anketi bodo upoštevani kot končni predlogi za cikel Tematske mreže 2021, ki se bo pričel takoj po izvedeni anketi oz. najkasneje v začetku septembra 2021.

Rok za oddajo predlogov je 07. 06. 2021. Več informacij o javnem razpisu lahko najdete TUKAJ.