V SRIP Zdravje – medicina se je vključila nova članica – ROCHE farmacevtska družba d.o.o.

 

Roche farmacevtska družba d.o.o. je hčerinsko podjetje in del skupine Roche, ki skrbi za dostopnost zdravil, in vitro diagnostičnih (IVD) medicinskih pripomočkov in storitev matične družbe v Sloveniji.

Začetki delovanja segajo v leto 1996, ko je bila ustanovljena podružnica, ki se je leta 2005 preoblikovala v podjetje Roche farmacevtska družba d.o.o., ki združuje poslovanje obeh globalnih divizij, farmacevtike in diagnostike.

Temeljno vodilo podjetja je v Sloveniji omogočiti sodobno, inovativno ter za bolnika prijazno zdravljenje in diagnosticiranje vseh bolezni, za katere ima družba Roche ustrezne in celovite rešitve. Svoj prispevek družbi podjetje vidi tudi v omogočanju in izvajanju kliničnih raziskav, s pomočjo katerih se lahko številni bolniki zdravijo z najsodobnejšimi zdravili.  Z vključevanjem slovenskih strokovnjakov v mednarodne raziskave pa podjetje prispeva tudi k razvoju medicinske znanosti v Sloveniji, saj zaposluje 80 strokovnjakov.

Kot biotehnološko podjetje, ki je usmerjeno v inovacije, je Roche zavezan raziskavam, razvoju in izdelavi novih zdravil in in vitro diagnostičnih (IVD) medicinskih pripomočkov.

Novi članici izrekamo dobrodošlico in se veselimo sodelovanja ter skupnega uresničevanja ciljev Strategije pametne specializacije Slovenije na prednostnem področju Zdravje – medicina.