Z veseljem vas obveščamo, da je okviru evropskega projekta IN-4-AHA (Innovation Networks for Scaling Active and Healthy Ageing), v katerega je SIS EGIZ vključen kot konzorcijski partner zaživela spletna stran, na kateri so dostopne vse informacije v zvezi s projektom, prihajajočimi ter preteklimi delavnicami ter aktivnostmi projekta.

Inovacijska mreža za aktivno in zdravo staranje (IN-4-AHA) je usklajevalni in podporni ukrep (CSA), ki ga financira EU in prispeva k čezmejnemu povečanju preizkušenih aplikacij v zdravstvu in socialnem varstvu. Trajanje projekta je od januarja 2021 do januarja 2023 in se financira v okviru Obzorja 2020. Projekt se osredotoča na sodelovanje obstoječih in v bodoče potrebnih mehanizmov za krepitev evropskega inovacijskega partnerstva za aktivno in zdravo staranje (EIP o AHA).

Namen projekta je združiti več deležnikov (podpora in povpraševanje ter končne uporabnike), sodelovati z lokalnimi in regionalnimi ekosistemi ter zainteresiranimi organizacijami in na ta način izboljšati uporabo inovativnih rešitev v zdravem in aktivnem staranju. 

Eden od posebnih ciljev projekta je izboljšati SODELOVANJE V JAVNIH IN ZASEBNIH ORGANIZACIJAH, pri katerem bo aktivno sodelavalo tudi Slovensko inovacijsko stičišče. 

Vabljeni k spremljanju spletne strani.