Konzorcij IN-4-AHA upravlja prehod akcijskih skupin EIP-AHA in bo sedaj v celoti izkoristil platformo Futurium. Ta sprememba bo omogočila, da se bo skupnost lahko prilagodila novim izzivom, s katerimi se sooča okolje aktivnega in zdravega staranja (AHA), in da se bo prilagodila prednostnim nalogoma Obzorja Evropa.

S platformo Futurium se bo mreža lahko še naprej razvijala in cvetela, saj bo imela na voljo nov prostor za povezovanje in promocijo svojega dela. Dodatne prednosti, ki jih omogoča Futurium so: možnost objavljanja na spletnem mestu in interakcije z zainteresiranimi stranmi iz drugih mrež, ki bodo oz. že uporabljajo Futurium. Platforma je bila razvita z upoštevanjem potreb uporabnikov in s pomočjo obsežnega posvetovalnega postopka s člani konzorcija IN-4-AHA.