Naše člane obveščamo, da je Lotrič Metrology, sicer tudi član SRIP Zdravje – medicina, na javnem razpisu “Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19”, pridobil odobreno vlogo za financiranje dveh projektov z nazivom operacije:

  • Razvoj postopkov za ovrednotenje in preskušanje zaščitnih in medicinskih mask
  • Vzpostavitev laboratorija za preskušanje mask

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je v Uradnem listu št. 134/2020 dne 2. 10. 2020 ter spremembe v Uradnem listu št. 152/2020 dne 23. 10. 2020, 173/2020 dne 27. 11. 2020 in 81/2021 dne 21. 5. 2021, objavila Javni razpis Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19. Javni razpis sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skupna okvirna višina razpisanih sredstev znaša 10.551.336,23 EUR, in sicer za:

  • SKLOP 1 v višini 4.175.591,36 EUR, od tega 1.827.651,71 EUR Vzhodna kohezijska regija in 2.347.939,65 EUR Zahodna kohezijska regija in
  • SKLOP 2 v višini 6.375.744,87 EUR, od tega 2.722.128,96 EUR Vzhodna kohezijska regija in 3.653.615,91 EUR Zahodna kohezijska regija.

Našemu članu iskreno čestitamo in želimo veliko raziskovalnih ter razvojnih dosežkov še naprej.