Naše člane in druge zainteresirane obveščamo, da je se je v okviru projekta COVID-X odprl drugi razpis za financiranje podjetij iz EU. Rok za oddajo prijav je 22. 07. 2021.

COVID-X je ekskluzivni pospeševalnik, ki ga financira Evropska komisija kot del načrta za odzivanje na premagovanje COVID-19, in sicer z na podatkih temelječo tehnologijo. COVID-X bo podjetjem na območju EU [Single Players] zagotovil 100 tisoč EUR sredstev brez lastniškega kapitala za potrditev njihovih podatkovnih rešitev pri enem od kliničnih partnerjev iz Italije, Španije ali Švedske. Če podjetje pripelje ponudnika zdravstvenega varstva, ki lahko potrdi rešitev [Team Players], bo finančna podpora znašala do 150.000 EUR. Poudarek bo na kliničnih izzivih, povezanih z diagnozo, prognozo ali spremljanjem bolnikov s COVID-19.

Na podlagi prijav na Open call št. 2 bo izbralih 15+ najbolje uvrščenih rešitev.  Rok za oddajo prijav je 22. julij 2021 do 17:00 CEST (po bruseljskem času).

Datum je rok za 1. prijavno fazo, ki potrjuje, da vlagatelji izpolnjujejo zahtevana izbirna merila, ki so:

  • TRL7 +,
  • oznaka CE (ali v postopku) in
  • izvedbeni načrt.

Poleg tega so vse izbrani prijavitelji vabljeni, da predložijo svoj celoten predlog v 2. fazi prijave, ki bo potekal od začetka avgusta do konca septembra.

Izbrane rešitve se bodo pridružile 10-mesečnemu programu pospeševanja za pospešitev hitrega prevzema trga. Akcijski načrt bo vključeval tehnično podporo, etično potrjevanje in poslovno svetovanje. Poleg tega udeleženci uvedejo COVID-X Sandbox, enotno platformo za izkoriščanje podatkovnih virov COVID-19, ki vključuje splošne informacije o podatkovnih silosih, pa tudi integracijo, vizualizacijo in raziskovalno analizo za lažje razumevanje.

Več informacij: www.covid-x.eu

Twitter: @TheCovidX  | LinkedIn: company/covid-x | Facebook: /TheCovidX