Dragi člani,

objavljamo priložnost, ki je ne gre zamuditi – Evropska komisija je namreč v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javne razpise v okviru tretjega stebra »Inovativna Evropa«, ki je namenjen zagotavljanju ustreznih pogojev za krepitev inovacijskih aktivnosti ter kreiranje prebojnih dosežkov z velikim potencialom za globalno komercializacijo.

15. junija objavljeni razpisi se nanašajo na steber Evropski svet za inovacije – podprogram EIC Iskalec (Pathfinder), ki je namenjen financiranju zgodnjih stopenj razvoja (TRL 1-4) novih »prebojnih« tehnologij in rešitev, ki imajo potencial postavljanja novih standardov in oblikovanja novih trgov (market creating).

Trenutno je odprtih 5 razpisov v skupni vrednosti 132,000.000 EUR:

Upravičeni prijavitelji so pravne osebe (npr. univerze, raziskovalne organizacije, mala in srednje velika podjetja) iz držav, ki sodelujejo v programu Obzorje Evropa. Sofinancirajo se konzorcijski projekti, v katerih sodelujejo najmanj trije konzorcijski partnerji iz treh različnih držav. Glede drugih pogojev si oglejte razpisno dokumentacijo.
Rok za oddajo prijave je 27. 10. 2021.