Dragi člani,

objavljamo priložnost, ki je ne gre zamuditi – Evropska komisija je namreč v okviru programa Obzorje Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila javne razpise v okviru tretjega stebra »Inovativna Evropa«, ki je namenjen zagotavljanju ustreznih pogojev za krepitev inovacijskih aktivnosti ter kreiranje prebojnih dosežkov z velikim potencialom za globalno komercializacijo.

15. junija objavljeni razpisi se nanašajo na steber Evropski svet za inovacije – podprogram EIC Iskalec (Pathfinder), ki je namenjen financiranju zgodnjih stopenj razvoja (TRL 1-4) novih »prebojnih« tehnologij in rešitev, ki imajo potencial postavljanja novih standardov in oblikovanja novih trgov (market creating).

Trenutno je odprtih 5 razpisov v skupni vrednosti 132,000.000 EUR:

Upravičeni prijavitelji so pravne osebe (npr. univerze, raziskovalne organizacije, mala in srednje velika podjetja) iz držav, ki sodelujejo v programu Obzorje Evropa. Sofinancirajo se konzorcijski projekti, v katerih sodelujejo najmanj trije konzorcijski partnerji iz treh različnih držav. Glede drugih pogojev si oglejte razpisno dokumentacijo.
Rok za oddajo prijave je 27. 10. 2021.

Večna pot 113
1000 Ljubljana

01 4798 008

info@sis-egiz.eu