Spoštovani člani SRIP Zdravje – medicina ter ponudniki storitev!

Konzorcij združen v IN-4-AHA je razpisal novo anketo/raziskavo, s katero želi(mo) k sodelovanju privabiti ponudnike storitev, in sicer tiste, ki starejšim od 65 let, zagotavljate rešitve (storitve, inovacije, izdelke) za podporo aktivnemu in zdravemu staranju in imate željo dosežek deliti tudi z ostalimi iz skupnosti aktivnega in zdravega staranja.

Cilj te raziskave je prikazati trenutne prakse upravljanja podatkov med ponudniki storitev na področju aktivnega in zdravega staranja (Active and Healthy Ageing – AHA). Podatki, zbrani z anketo, bodo uporabljeni za oblikovanje smernic na to temo.

Kot sodelujoči partner boste ob zaključki raziskave prejeli rezultate in prispevali k izboljšanju znanja v skupnosti AHA.

Vabimo vas, da izpolnite anketo, če odgovorite pritrdilno na vsaj 2 od navedenih točk:

  • Vaša organizacija je razvila inovativno rešitev za aktivno in zdravo staranje (npr. digitalne rešitve za zdravje ali oskrbo).
  • Končni uporabniki so starejši (65 let ali več), formalni ali neformalni negovalci ali druge organizacije, ki končnim uporabnikom nudijo rešitve.
  • Vaša storitev je bila dana na trg v vsaj eni državi EU, vi pa jo želite razširiti in izstopiti izven domačega trga.

Anketa je odprta do 30. 07. 2021, trajanje ankete pa je 20 min. Več informacij najdete tukaj.