Evropska komisija je odprla središče znanja o raku, ki je nova spletna platforma za zbiranje dognanj in usklajevanje ukrepov zoper bolezni raka.

Center znanja o raku spodbuja neodvisno znanstveno poenotenje, usklajevanje in podporo politikam in dejavnostim, povezanih z rakom. Platforma deluje kot:

  • deležnik za oblikovanje politik na področju preprečevanja raka, zgodnjega odkrivanja, zdravljenja in preživetja;
  • vodilni informacijski sistem EU za boj proti raku,
  • “razvijalec” evropskih smernic in sistemov za zagotavljanje kakovostne obravnave raka,
  • podatkovno vozlišče in posrednik podatkov.

Platforma si prizadeva povezati različne deležnike ter si hrati prizadeva za standardizacijo zbiranja in izmenjave podatkov.