Spoštovani člani in drugi zainteresirani deležniki,

z veseljem vas obveščamo, da se je odprl drugi GATEKEEPER Open Call!

Projekt GATEKEEPER je pobuda, ki jo financira EU v okviru programa Obzorje 2020. Njegov glavni cilj je ustvariti okolje, ki bo povezovalo ponudnike zdravstvenih storitev, podjetja, podjetnike, starejše občane z glavnim namenom, da se zagotovi čim bolj zdravo ter  samostojno življenje starejših

Pomembne informacije:

  • CILJ razpisa: Razširiti ekosistem GATEKEEPER in privabiti predvsem tiste subjekte, ki vodijo področje digitalnih podatkovnih tehnologij (AI, Big Data, Data Analytics itd.).
  • Ciljna skupina: zagonska podjetja, MSP, raziskovalne organizacije, kozorciji javnih in zasebnih subjektov, izvajalci zdravstvenega varstva, skupine zasebnih bolnišnic, združenja bolnikov

  • Razpisana sredstva: 600.000 EUR (za financiranje 8 projektov)
  • Rok za oddajo prijav: 28. september 2021 (do 17.00 CEST)
  • Trajanje projekta: 12 mesecev (s pričetkom decembra 2021)

Če se želite prijaviti, lahko do potrebne dokumentacije in informacij o prijavnem postopku dostopate na spletnem mestu.