Dragi vsi, ki spremljate področje aktivnega in zdravega staranja!

Z veseljem objavljamo pregled aktivnosti za prvih 8 mesecev pri projektu Innovation Networks for Active and Healthy Ageing (IN-4-AHA). Kje smo bili najbolj aktivni? Vsekakor se je veliko dogajalo na področju dogodkov (delavnice, seminarji, okrogle mize, ankete, fokusne skupine), kar je rezultiralo tudi v nekatere pobude, ki so izšle iz samega projekta. Še pred pregledom aktivnosti (ki sledi v nadaljevanju) pa vas vabimo, da obiščete spletno stran projekta IN-4-AHA.

Innovation Networks for Acitve and Healthy Ageing (IN-4-AHA) so usklajevalni in podporni ukrepi, ki jih financira EU, in prispevajo k čezmejnemu povečevanju uvajanja inovacij v zdravstvenem in socialnem varstvu. Projekt bo združil tako podporo kot povpraševanje, pa tudi končne uporabnike, sodeloval bo z lokalnimi in regionalnimi ekosistemi, skupinami zainteresiranih strani in organizacijami. Glavni rezultat tega sodelovanja je model povečevanja inovacij, ki ga dopolnjuje jasen načrt izvajanja, nabor orodij za oceno učinka inovacij in strategija za dolgoročno prihodnost.

SPLETNE DELAVNICE

IN-4-AHA je v zadnjih osmih mesecih organiziral številne dogodke, delavnice in fokusne skupine za sodelovanje s številnimi zainteresiranimi stranmi na področju inovacij in staranja.

Inovacije v AHA: Pogled v prihodnost! (26. februar 2021)

Demografske spremembe so eden ključnih izzivov, s katerimi se sooča Evropa in se bo soočila tudi v naslednjih desetletjih, zato je bistveno, da se izvajajo boljše politike, programi in prakse, ki bodo na tem področju omogočile doseganje končnih uporabnikov. V naslednjih dveh letih želi konzorcij IN-4-AHA podpirati uvajanje strategij za inovativne rešitve. Na tej delavnici smo zainteresirane strani povabili, da pridobijo več informacij o projektu IN-4-AHA in z nami razpravljajo o strateških prednostnih nalogah za naprej, hkrati pa razmislijo o preteklih uspehih in izkušnjah iz prejšnjih projektov na tem področju.

Posnetek delavnice “Pogled v prihodnost!”

Living Labs: Kako priti do tehnologije v rokah uporabnikov? (26. marec 2021)

Cilj tega spletnega seminarja je bil razpravljati o konceptu živih laboratorijev in slišati iz obstoječih primerov, kaj so prednosti, slabosti in izzivi takšnih inovacijskih struktur. Na spletnem seminarju je bil predstavljen tudi razpis Living Lab, ki ga podpira projekt IN-4-AHA.

Posnetek delavnice “Living labs”  

Povezana omrežja za AHA: Boljši način za sodelovanje in inovacije? (30. april 2021)

Namen tega spletnega seminarja je bil razpravljati o trenutnih in sedanjih prizadevanjih v povezanih omrežjih po vsej Evropi, katerih cilj je povečati vnos inovacij, hkrati pa razmisliti tudi o njihovih glavnih težavah in vrzelih. Za občinstvo smo omogočili odprto razpravo, da bi bolje razumeli, katere politične, institucionalne, lokalne ali regionalne omejitve lahko obstajajo.

Posnetek delavnice “Povezana omrežja AHA”

IN-4-AHA Senior Empowerment: prilagajanje tehnologij starejšim populacijam (28. maj 2021)

Namen tega spletnega seminarja je bil razpravljati o tekočih projektih, ki delujejo na področju opolnomočenja starejš – z uvajanjem novih tehnologij in digitalnih rešitev. Kot vedno, smo definirali tudi, katere vrzeli obstajajo in katere težave so bile ugotovljene pri uvajanju novih rešitev.

Posnetek delavnice “Senior Empowerenment”

Rethinking the scale-up model for innovation in AHA- Stakeholder Involvement Workshop (9. junij 2021)

Ta delavnica je izhodišče za premislek o modelu za učinkovito povečanje inovacij aktivnega in zdravega staranja (AHA). Svoje znanje je delila strokovnjakinja iz Empirice v zvezi z inovacijskimi izzivi in pričakovanji vseh zainteresiranih strani. Nato so udeleženci delavnice izbirali med tremi različnimi skupinami za poglobljeno analizo glede ključnih elementov modela povečanega uvajanja inovacij: deležniki, živi laboratoriji in naložbe.

Rethinking the scale -up model

Kako financirati inovacije za trg aktivnega staranja? (16. junij 2021)

Na delavnici z zainteresiranimi stranmi smo analizirali svet naložb AHA. Kako lahko opišemo trenutno stanje in kdo so glavni akterji na trgu? Ali je vlaganje v izdelke/storitve AHA privlačno? Delavnica se je začela s pregledom trenutnega stanja naložb na tem področju. Nato smo prisluhnili vlagateljevemu pristopu k poslovnim modelom AHA. Kateri so ključni dejavniki, ki pritegnejo pozornost vlagateljev?

Posnetek delavnice “Financiranje inovacij v AHA”

Kako lahko zainteresirane strani AHA najdejo in delijo dobre prakse? (23. julij 2021)

Ta spletni seminar je predstavil izbrane dobre prakse iz naše pobude Mesec dobrih praks, katerega namen je predstaviti nekatere inovacije, ki so bile v tem obdobju deljene na platformi Futurium. Kot ponavadi smo obravnavali vrzeli in težave pri iskanju in izmenjavi teh inovativnih praks.

Posnetek delavnice “Dobre prakse”

Ocena učinka in inovacije v AHA: Kaj nam manjka? (30. julij 2021)

Kako podjetja, ponudniki storitev ali druge institucije ocenjujejo vpliv svojih inovacij? Kakšne so pomanjkljivosti in omejitve? Kako jih lahko izboljšamo? Namen tega spletnega seminarja je bil razprava o raziskavi deležnikov, ki jih je konzorcij IN4AHA spodbujal glede ocene učinka inovacij, pa tudi o tem, kateri modeli in orodja obstajajo za isti namen. Rezultati bodo predstavljeni, imeli pa bomo tudi prisotne strokovnjake s tega področja, ki lahko s svojim znanjem prispevajo k temu, kar morda manjka pri odločitvah, ki temeljijo na dokazih za izvajanje inovacij v AHA.

Posnetek delavnice “Impact assessment and innovation in AHA”

FOKUSNE SKUPINE

V maju 2021 so inovacijska omrežja za povečanje aktivnega in zdravega staranja (IN-4-AHA) v Galiciji (ES) organizirala svoj prvi delovni paket 4.2. Dogodek je organiziral Galicijski zdravstveni grozd (CSG), njegov namen pa je bil razpravljati o dostopnosti tehnoloških rešitev za aktivno in zdravo staranje. Več informacij najdete tukaj.

17. junija je potekala fokusna skupina za ponudnike storitev, kjer je bilo govora o izzivih pri ustvarjanju in zagotavljanju vpliva na dobro počutje uporabnikov. Kako lahko financerji in druge zainteresirane strani pridobijo dokaze o koristih, ki jih prinaša določena storitev? Povzetek ugotovitev najdete tukaj.

OSTALE NOVICE

Ali vam lahko predstavimo finaliste odprtega razpisa za shemo testiranja živih laboratorijev?

Odprti razpis (Open call9 za shemo testiranja živih laboratorijev IN-4-AHA se je zaključil. Cilj odprtega razpisa IN-4-AHA je olajšati razširljivost inovativnih rešitev pri aktivnem in zdravem staranju po vsej EU. Ponuja možnosti testiranja in poslovnega poučevanja za inovativne in razširljive rešitve. Pet finalistov najdete tukaj.

NOVA PLATFORMA FUTURIUM

Konzorcij IN-4-AHA upravlja prehod akcijskih skupin EIP-AHA in bo zdaj v celoti izkoristil popolnoma novo platformo Futurium. Ali želite izvedeti več o akcijskih skupinah? Tukaj poiščite vprašanja in odgovore.