V SRIP Zdravje – medicina se je vključila nova članica – Zbornica ponudnikov medicinske tehnologije in storitev MedTech Slovenija. 

Zbornica ponudnikov medicinske tehnologije in storitev MedTech Slovenija, deluje pri Gospodarski zbornici Slovenije od 1. januarja 2021. Nastala je z združenjem dveh strokovnih združenj SLO-MED in SIEDMA, ki sta prinesli v novo zbornico dolgoletne izkušnje, znanje, strokovnost in skupne vrednote.

Zbornica ponudnikov medicinske tehnologije in storitev MedTech Slovenija je neodvisna in neprofitna strokovna organizacija. V zbornici se prostovoljno združujejo in organizirajo podjetja s področja sodobnih in inovativnih medicinskih tehnologij ter s področja zagotavljanja storitev pacientom, zdravstvenim delavcem in zdravstvenemu sistemu v Sloveniji.  V svojem delovanju sledi vzoru evropskega združenja MedTech Europe, s spodbujanjem najvišjih etičnih standardov na vseh področjih delovanja. V ospredje postavlja zdravje uporabnikov in pacientov.

Delovanje Zbornice MedTech Slovenija je organizirano v štirih krovnih področjih, ki so Javno naročanje v zdravstvu, Zakonodaja in regulativa v zdravstvu, Odnosi z organi odločanja in financiranja, Etični kodeks in etična komisija in preko specializiranih strokovnih delovnih skupin, ki pokrivajo področja kot so regulativa, vigilanca, izobraževanje, inkontinenca, stoma, diabetes, rana, invalidski vozički in izposoja, ortotika in protetika.

Mrežna organiziranost GZS zagotavlja članom uveljavljanje interesov na nacionalni, panožni in regijski ravni, specifična organiziranost Zbornice Medtech Slovenija po posameznih krovnih področjih, tako zagotavlja članom bolj konkretno uveljavljanje interesov in reševanje izzivov na širši strokovni ravni.

 

Direktorica Zbornice je gospa Polona Mežan.