Institut »Jožef Stefan« v sodelovanju s Strateško razvojno inovacijskim partnerstvom pametna mesta in skupnosti (SRIP PMiS), Urbanističnim inštitutom RS (UIRS), CER – Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo Slovenije, Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS), Mednarodnim združenjem mestnih in regionalnih načrtovalcev (ISOCARP) ter Slovenskim gospodarskim in raziskovalnim združenjem (SBRA), vabi na znanstveno konferenco z naslovom “Aktivnosti evropskih mest za doseganje podnebne nevtralnosti”.

Teme konference bodo osvetlile nekatera vprašanja, s katerimi se srečujejo in se bodo srečevala mesta na poti do podnebne nevtralnosti. Mesta in njihovi predstavniki bodo dobili vpogled v možne predloge in rešitve za težave, ki jih čakajo pri vzpostavljanju podnebne nevtralnosti.

Konferenca bo naslovila tri teme, od katerih so vse tri enako pomembne pri doseganju podnebne nevtralnosti. Prva tema se dotika proizvodnje, shranjevanja in distribucije obnovljivih virov energije, druga tema predstavlja možne rešitve spopadanja z izpusti toplogrednih plinov, še posebno CO2, ki ga je med njimi največ. Tretja tema se bo lotila mobilnosti, in kako lahko nove oblike mobilnosti pripomorejo k zmanjšanju izpustov CO2.

Konferenca bo gostila strokovnjake z različnih področij na štirih okroglih mizah, kjer se bodo še dodatno osvetlile teme, ki nas čakajo na poti k doseganju podnebne nevtralnosti v naslednjih letih.

 

Koncept razvoja pametnega mesta

Razprava bo tekla o pametnem mestu iz različnih vidikov, kot je mesto po meri in v funkciji človeka ali po meri stvari in v funkciji napredka, potrošnje; o oblikovanju konceptov in načinih preobrazbe mest in naselij, nizkoogljičnem načinu bivanja, delovanja in mobilnosti; o potencialih mest za doseganje ciljev ogljične nevtralnosti ter v vlogi na naravi temelječih rešitev.

Moderator: dr. Igor Bizjak,  UIRS

Govorci: 

Pametno mesto kot orodje za doseganje podnebne nevtralnosti mest

Razprava bo tekla o tehnologijah in orodjih ter njihovi vlogi pri razvoju pametnega mest; prenosu znanja najbolj učinkovitih pametnih rešitev za zmanjšanje problemov degradacije okolja, onesnaževanja in prometnih zastojev.

Moderatorka: Marjana Senčar SrdičA1 Slovenija

Govorci:

Sodelovanje javnosti, podpora javnosti za doseganje ciljev, kako do nje?

Tema te okrogle mize se bo dotaknila tematike o življenskem slogu in potrošniških navadah, participativnih metodah in orodjih za krepitev medsebojnega sodelovanja različnih akterjev ter oblikah izobraževanja v cilju doseganje ogljično nevtralnih mest in naselij; vlogi mladih pri zagotavljanju zelene prihodnosti mest; socialno pravičnem zelenem razvoju ter o programu ogljično nevtralnih mest.

Moderator: mag. Simon DelakordaINEPA

Govorci:

Financiranje zelenih projektov

Tema te okrogle mize je, kako mestom omogočiti dostop do financiranja, ki ga potrebujejo za izvajanje vitalne trajnostne infrastrukture in doseganje ambicioznih podnebnih ciljev ter izboljšanje kakovosti bivanja. Izpostavili bomo različne finančne instrumente, kombiniranje javnega in zasebnega kapitala, povratnih in nepovratnih sredstev, kriterije za zelene projekte ter zeleno javno naročanje.

Moderator: doc. dr. Draško Veselinovič, Slovenian Bussines Research Association (SBRA, Bruselj)

Govorci:

 

Primeri dobrih praks

Podjetja in strokovnjaki bodo na konferenci predstavili primere dobrih praks, ki so jih zasnovali za rešitve vprašanj, ki jih naslavlja Konferenca Pametna mesta 2021: Aktivnosti Evropskih mest za doseganje podnebne nevtralnosti. Primeri dobrih praks, možne rešitve in trendi bodo predstavljeni v obliki kratkih predstavitev, video posnetkov, fotografij ali grafičnih materialov.

 

PROGRAM KONFERENCE

9:00 Pozdrav in otvoritev, dr. Nevenka Cukjati, IJS, Operacija SRIP PMiS

9:05 Uvodni nagovori

  • prof. dr. Boštjan Zalar, direktor Instituta »Jožef Stefan« (IJS)
  • dr. Igor Bizjak, direktor Urbanističnega inštituta Republike Slovenije (UIRS)
  • Matjaž Rakovec, predsednik Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS)

9:20 Primeri dobre prakse

9:20 – 9:30 Dušan GrabnarOgraje Kočevar“PAMETNI ZELENI STOLP; Lokalno Izboljšanje mikroklime z vertikalno vegetacijo”

9:30 – 9:40 dr. Mihael KasašObčina Lendava“Ali so zapuščene plinske vrtine v občini Lendava pripravljene za shranjevanje CO2?”

9:40 – 9:50 dr. Mihael Kasaš, Občina Lendava“Ali lahko mestne gondole spremenijo način gibanja ljudi tudi v majhnih mestih, kot je Lendava?”

9:50 – 10:00 mag. Stane MeršeInstitut »Jožef Stefan«“Napredne storitve daljinskega ogrevanja in hlajenja v mestih kot energetsko vozlišče za učinkovito integracijo sektorjev v Sloveniji

10:00 – 10:10 Dejan SeršenEXOR ETI – Automation“Digitalna platforma za pametno upravljanje mestne infrastrukture v praksi”

10:10 – 10:20 Urban Jeriha, dr. Aidan CerarIPoP“Sodelovanje temelji na podatkih

10:20 – 10:30 dr. Alenka Mauko PranjićZAG“Skupnost znanja in inovacij EIT Urbana mobilnost – inovativne rešitve mobilnosti za prijetnejša in bolj zdrava evropska mesta”

10:30 – 10:40 Simon RažmanRobotina“xEMS (Upravljanje z energijo) in polnilna infrastruktura”

10:40 – 10:50 mag. Tomaž LanišekMestna občina Kranj“Pametna mlaka”

10:50 ODMOR

10:55 Okrogla miza: Koncept razvoja pametnega mesta

11:55 ODMOR

12:00 Okrogla miza: Pametno mesto kot orodje za doseganje podnebne nevtralnosti mest

13:00 ODMOR ZA KAVO

13:10 Okrogla miza: Sodelovanje javnosti, podpora javnosti za doseganje ciljev, kako do nje

14:10 ODMOR

14:15 Okrogla miza: Financiranje zelenih projektov

15:15 Zaključki in sklepi konference

15:20 Konec konference

Konferenco bo moderiral Matjaž Logar, izvršilni direktor Operacije SRIP PMiS.

Na konferenco se lahko prijavite na tej povezavi. Udeležba je brezplačna.