Kemijski inštitut je letos priredil slovesnost ob 75. obletnici ustanovitve, na kateri so podelili Preglove nagrade, inštitutska priznanja ter doktorsko štipendijo Janka Jamnika. Preglovi nagradi za izjemne znanstvene dosežke sta prejela Kristina Gruden in Blaž Likozar, velika Preglova nagrada pa je šla v roke Romanu Jerali.

 

Prejemnik velike Preglove nagrade Roman Jerala je s svojim delovanjem na področju ved o življenju slovensko znanost postavil na svetovni zemljevid in kot vodja Odseka za sintezno biologijo in imunologijo močno prispeval k razvoju in ugledu Kemijskega inštituta, so zapisali na Kemijskem inštitutu.

Je pionir sintezne biologije v Sloveniji in se uvršča med vodilne sintezne biologe na svetu. Njegov najbolj izviren dosežek je odkritje novega principa gradnje proteinskih struktur na osnovi dimernih obvitih vijačnic kot modularnih gradnikov, t.i. proteinski origami. Gre za popolnoma nov princip proteinskega zvitja, ki temelji na matematičnih pravilih teorije grafov, ki ga naprej razvija v sklopu projekta Evropskega raziskovalnega sveta (ERC).

Prejemnica ene od dveh Preglovih nagrad za izjemne dosežke Kristina Gruden je pionirka sistemske biologije rastlin v svetovnem merilu. Vodja Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo na Nacionalnem inštitutu za biologijo se v raziskavah posveča predvsem odnosu med rastlinami in povzročitelji bolezni na molekulskem nivoju, pri čemer želi poiskati alternativne načine za varovanje rastlin.

Prejemnik druge nagrade za izjemne dosežke Blaž Likozar je znanstveni svetnik na Kemijskem inštitutu in izredni profesor za področje inženirstva na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani ter na Fakulteti za tehnologijo polimerov v Slovenj Gradcu. Osrednje področje njegovega raziskovalnega dela predstavljajo izzivi kemijskega inženirstva, vezani na razumevanje pretvorb surovin v dobrine s postopki in načini, ki naslavljajo okoljsko problematiko.

Med nagradami in priznanji, ki jih podeljuje Kemijski inštitut, so prav Preglove nagrade najpomembnejše. Poimenovane so po zdravniku in kemiku slovenskega rodu Frideriku Preglu, ki je bil za svoja prizadevanja leta 1923 nagrajen z Nobelovo nagrado za kemijo. Kemijski inštitut zato te prestižne nagrade podeljuje za dosežke na področju temeljnih ali uporabnih raziskav, ki se lahko primerjajo z dosežki v svetovnem merilu.

Poleg Preglovih nagrad so na današnji slovesnosti v Tehniškem muzeju Slovenije podelili tudi posebni inštitutski priznanji za sodelovanje pri raziskovalnem delu ter doktorsko štipendijo.

Priznanje za sodelovanje sta prejela Institut Jožef Stefan (IJS) ter podjetje Lek, doktorsko štipendijo Janka Jamnika za mlado raziskovalko ali raziskovalca s področja kemije in sorodnih ved pa je prejela Ana Rebeka Kamšek, ki zaključuje študij fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in je v okviru študentskega raziskovalnega dela že nekaj časa vključena v delo na inštitutskem Odseku za kemijo materialov.

Vir: STA